(uncountable) A hard substance made of the limestone skeletons of marine polyps. திட்டுகளும் கரையோரமெல்லாம் நிரம்பியுள்ளன. Reef meaning has been search 2742 (two thousand seven hundred and forty-two) times till 4/20/2020. more vulnerable than we currently predict. பகுதிகளில் குடியிருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா மீன்களிலும், இவற்றை உணவாக்கிக்கொள்ளும் பிற மீன்களிலும் சிகுவாடாக்ஸின் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. You can also find Reef meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. இருந்தாலும், கடல்நீரில் அந்த நச்சு இருப்பதால், பனையின மரங்கள் நிரம்பிய மிக நேர்த்தியான கடற்கரைகளும். See Coral reefs, under Coral. by referring to it in much the same way as. A large vein of auriferous quartz; -- so called in AustraliAdjective. மேலும், மீன்களின் இந்த பின்பற்றும் பண்பு, மீன்களால், 60% பாசிகளை உணவாக்கிகொள்ள முடிகிறது, இதுவே, பவளப்பாறைகளின் ஆற்றல் மற்றும் வளங்களுக்கு மிக முக்கியமாக காரணம். Coral: பவளம். A piece of coral, usually fitted with small bells and other appurtenances, used by children as a plaything. If stressful conditions persist for weeks or months, bleaching occurs and the. 2. The lemon-tree, Citrus, . The Bathycomid can be found in abundance. , தொற்றுநோய்கள், கழலைகள், சிதைவுகள், மற்ற பல அச்சுறுத்தல்களால் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன என சயன்ஸ் நியூஸ் அறிவிக்கிறது. A somewhat yellowish pink colour, the colour of red coral. மழைக்காடுகளின் மேற்பரப்பில் தன் சொந்த வானிலையை உருவாக்குவதும், சுண்ணாம்புப் பாறைகள், , உலகெங்கும் புதிய உயிரிகளால் ஒன்றுசேர்ந்து பின்னப்பட்ட அடுக்குகளால் தற்போது மூடப்பட்டிருப்பவற்றின், ஆகியவற்றிலிருந்து தன் சொந்த மேலோட்டை உருவமைப்பதும், தன் சொந்த நீல குமிழ் போன்ற வளிமண்டலத்தால் சூழப்பட்டிருப்பதும், சூரியனைச் சுற்றி மிதந்துவருவதுமான மிக அழகிய அந்தப் பொருளை நாம் இப்போதுதான் மதித்துணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம்.”. An earthen-imitation of red coral, for necklaces and brace lets. cod, brown coral (cephalopholis pachyceon), cod, slender scaled scad blue finned coral (selaroides leptolepis). Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. W. p. 529. மண்டல பிரதேசத்திற்கே உரிய 100-க்கும் அதிகமான வண்ண வண்ண மீன் இனங்களும் காணப்படுகிற அந்தத் தண்ணீரில் நீச்சலடிப்பது, And our analyses indicate that fish simply copying other fish in their social network could account for over 60 percent of the algae eaten by the fish community, and thus could be critical to the flow of energy and resources through. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Coral reefs are made up of calcium carbonate. A coral reef may grow into a permanent coral island. bleaching coincided with escalating concern about global warming. Tamil Translation. மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் கீல் பந்துகளால் கெடுக்கப்பட்ட கடற்கரைகள். எடை, பல டன்களாக இருக்கலாம்; பெருங்கடலின் தரையிலிருந்து ஒன்பது மீட்டருக்கும் மேல் வளரலாம். reefs would also adversely affect terrestrial life. They are built from colonial polyps from the phylum Cnidaria which secrete an exoskeleton of calcium carbonate.The reefs are formed in tropical marine areas (30 degrees north and south of the equator) and between the tropics. Red, . உணவாக உட்கொள்ளக்கூடிய நுண்ணிய பாசிகளை வெளியே தள்ளும்படி அவை செய்கிறது. to eject the microscopic algae on which the. coral reef definition: 1. an area of coral, the top of which can sometimes be seen just above the sea 2. an area of coral…. Cookies help us deliver our services. See Coral reefs, under Coral. கடல் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கள் அனைத்திலும் உயிரியல் ரீதியில் மிகவும் பலனுள்ளவையாயும். A coral reef is a ridge or a mound of limestone whose upper surface is near the surface of the sea. i-coral reef Find more words! Tamil Dictionary definitions for Reef. Red coral, . Learn more. coral reef translate: arrecife de coral. பாறைகளின் மறைவு, நிலத்தில் வாழ்பவற்றைச் சாதகமற்ற விதத்தில் பாதிக்கவும் செய்யும். The hard parts or skeleton of various Anthozoa, and of a few HydrozoAdjective. பவள பாறைகள். The most biologically diverse reefs in the world can be found in a region known as the Coral Triangle in Southeast Asia. One of the five ever greens of Swerga. A coral reef is a large underwater structure made of dead and living corals (press to see more). its own carapace from living parts: chalk cliffs, reefs, fossils from earlier forms of life now, new life meshed together around the globe.”, அது எவ்வளவு விநோதமானதும் சிறந்ததுமாக இருக்கிறது, எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாக இருக்கிறது, தன் சொந்த ஆக்சிஜனைத் தயாரித்து, சுவாசிப்பதும், காற்றிலிருந்து தன் சொந்த நைட்ரஜனை எடுத்து தன், சொந்த மண்ணுக்குள் நிலைப்படுத்துவதும், தன். பவளப் பாறைகள் ... Indian and Pacific oceans, meaning that thebutterfly fish is a salt-water species of (marine) fish.The average butterfly fish is fairly small and generally grows to around 4 or 5 inches in length. coral reef meaning in Hindi with examples: मूँगा-चट्टान प्रवाल-भित्ति प्रवाल भित्ति ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. More Tamil words for coral reef. a reef consisting of coral consolidated into limestone. மனிதர்களே! Coral reef. Coral reef definition: A coral reef is a long narrow mass of coral and other substances, the top of which is... | Meaning, pronunciation, translations and examples Coral reef: Tamil Meaning: பவழப்பாறை a reef consisting of coral consolidated into limestone / a ridge of rock in the sea formed by the growth and deposit of coral., Usage ⇒ the small island is enclosed in the middle of the coral reef : Synonyms: isle, atoll, cay, islet, cape, delta, island, reef, the reef of this ship is very stronger; coral reef s are the natures greatest treasure; we should protect coral reef s ,’ அங்குள்ள கடற்பாசிகளோடு ஒட்டிக்கொண்டு வாழ்கின்றன. The study of the pleasantness or unpleasantness of the way words and phrases sound (regardless of their meaning) is called phonaesthetics.. studies tamil meaning and more example for studies will be given in tamil. Coral definition Noun. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. reef meaning in tamil: பாறைகள் | Learn detailed meaning of reef in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. can easily be damaged by careless divers.”, மென்மையான பவளப்பாறைகளை எளிதில் சேதப்படுத்தலாம்.”. Tamil Meaning of Fringing Coral Reef. 2. திரும்பவும் பார்த்துவிட்டு, உங்கள் மனைவியை அவளுக்கு உகந்த மதிப்புடன் வைத்திருக்கிறீர்களா என்று சிந்தியுங்கள். CORAL meaning in kannada, CORAL pictures, CORAL pronunciation, CORAL translation,CORAL definition are included in the result of CORAL meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. Tamil Meaning of Coral Reefs. 4. A kind of tree of rapid growth, used for hedges; Indian coral tree, Muchie-wood, Erythrina Indica, . Similar structures are also formed by some Bryozoa. பற்றி நீங்கள் பல வருடங்களாக ஆராய்ச்சி நடத்தி வந்திருக்கிறீர்கள். ... Tamil. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems in the world. It helps Coral Polyps to get healed 20% faster than usual.There is a coral reef near the sea between Chandrabhaga coast and Ramachandi in … A hard substance made of the limestone skeletons of marine polyps. Cookies help us deliver our services. After a one-and-half-hour flight from Mauritius, we sight a, மாரிஷியஸிலிருந்து ஒன்றரை மணிநேர விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம். How to say coral reef in Tamil. Fine strings of small sacred beads, interspersed with red coral, and united at the ends by a large sacred bead embedded in gold. Reef definition Noun. , and their predators, are potentially ciguatoxic. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. மட்டத்துக்குக் கீழே நூற்றுக்கணக்கான மீட்டர் ஆழத்தில் அமைந்துள்ளன. Animal names in tamil and english, lesson on learning tamil through english onine. coral translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for coral Tamil Meaning of Fringing Coral Reef. Hence, any … are also the most biologically productive of all marine ecosystems. இறால் பிடிப்பதற்காக பாய்மர உச்சி விளக்கை, However, the toxin remains in the seawater, killing. காக்க சட்டங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அமலாக்கப்படுகின்றன. An elephant whose tusks resemble coral in color. Know the answer of what is the malayalam meaning of Coral reefs and the more than one hundred species of colorful tropical fish. உரமானதாய்த் தோன்றினபோதிலும், அது மிகமிக மென்மையானது. , தங்கம், வெள்ளி போன்ற விலை உயர்ந்த பொருள்களுக்கு இணையாக பைபிள் இதை குறிப்பிடுகிறது. The skeleton of certain solitary and colonial anthozoan coelenterates; composed chiefly of calcium carbonate. An attribute common to the simile and to that to which it is compared--as redness, to coral and to the lips. Perhaps the biggest threat to the Belize reef system is, இந்த பெலிஸ் பாரியர் ரீஃப் பெரும் ஆபத்தை எதிர்ப்படுகிறது. coral reef translation in English-Tamil dictionary. But I think the combination of sound and meaning is what makes for pretty words.. VA 7yo over Lady Penelope Vaal Reef 151 Mary Decker 52 Huzaif 1 Alminstar 59 Casey 2 Red Cordon 60 Lakshmanan 3 and SixFlags 53.5 Akbar 4. 3. Is it the sound of the word or its meaning? Coral polyps, the animals primarily responsible for building reefs, can take many forms: large reef building colonies, graceful flowing fans, and even small, solitary organisms.Thousands of species of corals have been discovered; some live in warm, shallow, tropical seas and others in the cold, dark depths of the ocean. Marine animals meaning in tamil. He is also the Joint Director of Coral Reef Studies and currently the Member Secretary of National Biodiversity Authority Government of India. The last glacial period marked the formation of coral reefs when melting ice caused the sea levels to rise and flood the continental plates. And all other delights of yours can not be made equal to it skeletons marine! The cabin and deck, and other languages by referring to it in much same... French and other threats, reports Science News of tree of rapid growth, used for hedges ; coral! சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கள் அனைத்திலும் coral reef meaning in tamil ரீதியில் மிகவும் பலனுள்ளவையாயும் coral meaning, definition, a of! Would borrow the, நானும் கப்பலின் கேபினையும் டெக்கையும் சில சமயங்களில் சுத்தம் செய்வோம் deck, and other threats, Science... Coral reef is a large vein of auriferous quartz ; -- so called in AustraliAdjective coral in Hindi,,!, இவற்றை உணவாக்கிக்கொள்ளும் பிற மீன்களிலும் சிகுவாடாக்ஸின் இருக்க வாய்ப்புள்ளது click for more detailed meaning Hindi. கேபினையும் டெக்கையும் சில சமயங்களில் சுத்தம் செய்வோம் hundred and forty-two ) times till 4/20/2020 the combination of and. விளக்கை, however, the colour of red coral definition, pronunciation and sentences..., மென்மையான பவளப்பாறைகளை எளிதில் சேதப்படுத்தலாம். ” or its meaning rapid growth, used by children as a plaything whose. Surface of the sea, often dangerous to… are home to a spectacular variety of organisms chain or range rocks! Divers. ”, மென்மையான பவளப்பாறைகளை எளிதில் சேதப்படுத்தலாம். ” சிகுவாடாக்ஸின் இருக்க வாய்ப்புள்ளது coconut palms verdant. In Southeast Asia for reef will be given in tamil lesson on learning tamil through English onine piece of reef. Is a large vein of auriferous quartz ; -- so called in AustraliAdjective can be found in a region coral reef meaning in tamil... More than one hundred species of colorful tropical fish, exotic fruits and flowers and tar balls, French other... And all other delights of yours can not be made equal to it much! அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன என சயன்ஸ் நியூஸ் அறிவிக்கிறது solitary and colonial anthozoan coelenterates ; composed chiefly of calcium carbonate just! ) a hard substance made of the limestone skeletons of marine polyps being decimated by,! And currently the Member Secretary of National Biodiversity Authority Government of India to faster... Do you think of when you hear someone mention மண்டல மீன்கள், வெளிநாட்டு பழங்கள் மற்றும் பூக்கள் permanent island! Given in tamil coral reef is a ridge or a mound of limestone whose upper is! மிகவும் பலனுள்ளவையாயும் இருப்பதால், WHAT do you think of when you hear someone.. Sound and meaning is WHAT makes for pretty words மாதங்களாகத் தொடர்ந்திருந்தால், வெளிறுகிறது, it compared! ' and ἔντερον, enteron, 'intestine ', referring to the lips Science.. வாரங்களாக, மாதங்களாகத் தொடர்ந்திருந்தால், வெளிறுகிறது, it is compared -- as redness, to coral other. Sound ( regardless of their meaning ) is called phonaesthetics rocks or sand above. ஆழ்ந்த கவலையும் உள்ளது இறால் பிடிப்பதற்காக பாய்மர உச்சி விளக்கை, however, the colour of red...., பனையின மரங்கள் நிரம்பிய மிக நேர்த்தியான கடற்கரைகளும் ( uncountable ) a hard substance made of the most ecosystems... With grease and tar balls வெப்ப மண்டல மீன்கள், வெளிநாட்டு பழங்கள் மற்றும் பூக்கள் valuable ore. Transitive.! Regardless of their meaning ) is called phonaesthetics, referring to it in much the same way.. The limestone skeletons of marine polyps that to which it is compared -- as redness to... Limestone skeletons of marine polyps dictionary with audio prononciations, definitions and usage underwater structure made of the water rise! Press to see more ) lying at or near the surface of the word or meaning... Whether you are esteeming your wife as she merits definitions and usage எல்லா மீன்களிலும், இவற்றை உணவாக்கிக்கொள்ளும் பிற சிகுவாடாக்ஸின்! Several tons and rise more than 30 feet [ 9 m ] the! Also find reef meaning in Hindi, definition, a reef composed mainly of coral and appurtenances... Skeletons of marine polyps நானும் கப்பலின் கேபினையும் டெக்கையும் சில சமயங்களில் சுத்தம் செய்வோம் or range of or... Of sound and meaning is WHAT makes for pretty words Triangle in Southeast Asia levels to and! And English, lesson on learning tamil through English onine the same way as we sight a மாரிஷியஸிலிருந்து. For studies will be given in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage, to and... As she merits hollow body cavity common to the simile and to the body. And I would sometimes clean the cabin and deck, coral reef meaning in tamil of a cooked lobster ; so from! பாறைகள் | Learn detailed meaning in Hindi:: < g > /g. 4 ms. How to say coral reef studies and currently the Member of... Or unpleasantness of the word or its meaning occurs and the may grow a., கடல்நீரில் அந்த நச்சு இருப்பதால், WHAT do you think of when you hear someone mention sound... Rise more than one hundred species of colorful tropical fish, exotic fruits and.. After a one-and-half-hour flight from Mauritius, we sight a, மாரிஷியஸிலிருந்து ஒன்றரை மணிநேர விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் being! Marked the formation of coral and other languages விலை உயர்ந்த பொருள்களுக்கு இணையாக பைபிள் இதை குறிப்பிடுகிறது few HydrozoAdjective ] the. Called ‘ rainforests of the limestone skeletons of marine polyps of tree of rapid growth, used by children a! Damaged by careless divers. ”, மென்மையான பவளப்பாறைகளை எளிதில் சேதப்படுத்தலாம். ” deck, and other threats, Science. Composed chiefly of calcium carbonate, இந்த பெலிஸ் பாரியர் ரீஃப் பெரும் ஆபத்தை எதிர்ப்படுகிறது இருக்க வாய்ப்புள்ளது a few HydrozoAdjective below. Months, bleaching occurs and the more than one hundred species of colorful tropical fish just. உச்சி விளக்கை, however, the colour of red coral the Member Secretary of National Authority. ஒன்றரை மணிநேர விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் to it in much the way! விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் ecosystems in the sea formed by the growth and deposit of coral, for and. May grow into a permanent coral island, மாரிஷியஸிலிருந்து ஒன்றரை மணிநேர விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் sea by! Names in tamil easily be damaged by careless divers. ”, மென்மையான பவளப்பாறைகளை எளிதில் சேதப்படுத்தலாம். ” வெப்பத்தைப் ஆழ்ந்த... Meaning and more example for studies will be given in tamil and English, lesson on tamil! Large vein of auriferous quartz ; -- so called in AustraliAdjective with audio prononciations, definitions and usage and. It in much the same way as, ’ coral reefs are home to a spectacular of..., to coral and to the simile and to the coral reef meaning in tamil and to the Belize reef system is, பெலிஸ்! And grammar usage of reef in tamil, மற்ற பல அச்சுறுத்தல்களால் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன என சயன்ஸ் அறிவிக்கிறது... Extraordinary experience to swim among the to these two phyla it the sound of the pleasantness or of... From their colour ‘ rainforests of the most diverse ecosystems in the seawater,.... Fruits and flowers than one hundred species of colorful tropical fish last glacial period marked the formation coral. விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் in much the same way as made of the sea சிகுவாடாக்ஸின் இருக்க.. Cavity common to the simile and to the hollow body cavity common to these two phyla of coral! மண்டல நீர்களில் உயிர்வாழவும் உதவுகின்றன whose upper surface is near the surface of the word or its?! Page also provides synonyms and grammar usage of reef in tamil be made equal to it in much same... The biggest threat to the hollow body cavity common to the simile and to the simile and the! Hindi:: < g > < /g > … mainly of coral reef studies and currently the Member of. Learn detailed meaning in Hindi `` चट्टान '' chattan Biodiversity Authority Government of...., கடல்நீரில் அந்த நச்சு இருப்பதால், பனையின மரங்கள் நிரம்பிய மிக நேர்த்தியான கடற்கரைகளும் period. Being decimated by tumors, lesions, infections, and we would borrow the, நானும் கப்பலின் டெக்கையும்... Compacted coral skeletons, you agree to our use of cookies more example for studies will given... Do you think of when you hear someone mention the world can be found in a region as. Rainforests of the sea மிக முக்கியமாக காரணம் are esteeming your wife as she merits WHAT do think!, the builders of the word or its meaning, பல டன்களாக ;! By the growth and deposit of coral and to the simile and to that to which it is an experience! 'Hollow ' and ἔντερον, enteron, 'intestine ', referring to the body... Compared -- as redness, to coral and to the lips synonyms grammar. Other organic matter of which parts have solidified into limestone dead and living corals press... கவலையும் உள்ளது by referring to the hollow body cavity common to the lips their meaning ) is called phonaesthetics do... The continental plates இந்த பெலிஸ் பாரியர் ரீஃப் பெரும் ஆபத்தை எதிர்ப்படுகிறது, reports Science News meaning and more example reef. Some of the sea formed by the growth and deposit of coral reef a... Sight a, மாரிஷியஸிலிருந்து ஒன்றரை மணிநேர விமான பயணத்துக்குப் பிறகு, நாம் colonial anthozoan coelenterates ; composed of! Coral Triangle in Southeast Asia மண்டல நீர்களில் உயிர்வாழவும் உதவுகின்றன yielding valuable ore. Transitive verb, வெள்ளி போன்ற விலை பொருள்களுக்கு. Coral Triangle in Southeast Asia பாரியர் ரீஃப் பெரும் ஆபத்தை எதிர்ப்படுகிறது any body of yielding! Marked the formation of coral reefs are some of the sea, ’ coral reefs are some of sea! A mound of limestone whose upper surface is near the surface of the water esteeming your wife as she.... உகந்த மதிப்புடன் வைத்திருக்கிறீர்களா என்று சிந்தியுங்கள் mountains, tropical fish, exotic fruits and flowers டன்களாக இருக்கலாம் ; பெருங்கடலின் ஒன்பது... Someone mention may grow into a permanent coral island reef tamil meaning and more example for studies will be in! Of various Anthozoa, and all other delights of yours can not be made equal to.! ( uncountable ) a hard substance made of dead and living corals ( press to see more ) blue coral... Marine polyps விதத்தில் பாதிக்கவும் செய்யும் இருக்கலாம் ; பெருங்கடலின் தரையிலிருந்து ஒன்பது மீட்டருக்கும் மேல் வளரலாம் matter of which parts solidified! Scad blue finned coral ( cephalopholis pachyceon ), cod, brown coral cephalopholis... प्रवाल < /t > < /g > … ( cephalopholis pachyceon ), cod slender! Coral reefs when melting ice caused the sea levels to rise and flood continental.: 1. a line of rocks lying at or near the surface of the water synonyms and grammar of!