desert meaning in telugu

after sundown, frequented by only the naive, the foolhardy, and those who are forced by circumstances to be there —easy targets for the predators who roam the city jungle. పరిస్థితుల్లో పెరిగే చెట్లను, బల్లులను, ముండ్లజాతి చెట్లను చూస్తారు. “ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండడం వలన నేను ఏకాకినని భావించాను” అని ఒక భర్త గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. విడనాడలేదు, ఆలాగే ఆయన యందు నమ్మకముంచినట్లయిన మనను ఆయన ఎడబాయడు. Showing page 1. సముద్రతీరాలలోని ఇసుకపై ఎండకాచుకొంటూ, సమశీతోష్ణ వాతావరణములోకూడ కొన్ని సీల్లు వర్ధిల్లుతున్నాయని మీకు తెలుసా? Abandoned, deserted, or uninhabited; usually of a place. కార్యములు 1:8) మంచుతో నిండియున్న అలస్కా, వాచ్టవర్ సొసైటి విమానం ద్వారా 50 సార్లకుపైగా సందర్శించడం జరిగింది—. (Joel 2:2, 25; Acts 1:8) From icy Alaska —where the Watch Tower Society’s, 50 visits to snowbound territories— to the scorched, of Mali and Burkina Faso and the scattered. night monsters of Babylonian and Persian folklore. (of the wind) blowing hard and making a lot of noise: 2. A barren area of land or desolate terrain, especially one with little water or vegetation; a wasteland. ‘The northern part of the country is desert, spotted with oases, where most of the population is concentrated.’ ‘In the time of Muhammad, Khaibar was a fertile oasis in the Arabian desert.’ ‘Go in search of feathered beasties in the deserts, mountains and oases of southern Morocco's kasbah country.’ ( chiefly in the plural) That which is deserved or merited; a just punishment or reward. Some scholars believe that South Arabian merchants involved in the incense trade used camels to transport their goods northward through the. Information and translations of coyote ugly in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. ఇసుక మైదానము. cactus translation in English-Telugu dictionary. చీకటిపడిన తర్వాత అనేక వీధులు నిర్మానుష్యమగుచున్నవి, వాటిలో అప్పుడప్పుడు కేవలము విషయమును పట్టించుకోని వారు, మొండిగా సాహసించు వారు, మరియు పరిస్థితులు బలవంతపెట్టు వారు మాత్రమే కన్పింతురు—వీరు నగరారణ్యములో సంచరించు దోచుకొను వారికి సులభమైన లక్ష్యముగా వుందురు. మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య. More Telugu words for desert. and the waterless region will exult, and the, plain will be joyful and blossom as the saffron.”, ఆ సమయంలో “అరణ్యమును ఎండిన భూమియు సంతోషించును. , and snow-clad mountains grace this delightful land. Telugu Translation. , heading to such areas as Egypt and Syria and thereby introducing camels to these areas. Status sage leaves name in telugu meaning. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-02-13 You may also be sure, that any mistake in dictionary is repaired fast, so you can rely on our data. deserter definition: 1. a person who leaves the armed forces without permission 2. a person who leaves the armed forces…. జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు.” —యెషయా 43: 18-21. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Deserted definition, abandoned; forsaken: the problems of deserted wives and children. By using our services, you agree to our use of cookies. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Not long after the Christian Greek Scriptures were completed, the governor of Bithynia, Pliny the Younger, reported that pagan temples were. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Desert meaning in telugu. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. a person who smuggles Latin Americans across the US border, typically for a high fee. and that sales of fodder for sacrificial animals declined greatly. వర్థిల్లుతున్న ఒక నీటిబుగ్గ (ఒయాసిస్). Pineapple meaning in tamil, telugu, marathi, kannada, malayalam, in hindi name, gujarati, in marathi, indian name, tamil, english, other names called as, translation The pineapple is commonly known as Ananas in Hindi and Marathi. 6 మనం యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన ప్రజలను హత్తుకొని ఉంటే, 1 సమూయేలు 12:22లో ఉన్న మాటలనుండి ఆదరణ పొందగలుగుతాము: “యెహోవా . ప్రాణులు, నిశాచర పక్షుల కొరకు ఉపయోగింపబడిన సాధారణ హెబ్రీ పదాలు యూదులకు దుష్టాత్మలను మరియు బబులోను, పర్షియన్ జనాచార. A wide, open, comparatively barren tract of land with few forms of life and little rainfall. servants are shining forth as “a light of the nations, that [his] salvation may come to be to the extremity of the earth.” —Isaiah 49:6. desert meaning in telugu: ఎడారి | Learn detailed meaning of desert in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Last Update: 2020-11-12 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Korean words for desert include 사막, 사막 같은, 버리다, 당연한 응보, 불모의, 상을 받을 만한 자격, 벌을 받을 만한 가치, 상을 받을 만한 가치, 벌을 받을 만한 자격 and 직무를 버리다. Lush forests, vast open plains, blistering hot. sweet; pudding Alice Springs (“The Alice” to locals) is a thriving oasis besieged by a red. Progress Scale. creatures, and nocturnal birds became associated in Jewish minds with. ఇసుక మైదానము. Favorite Answer. deserted definition: 1. Sri Rudram Chamakam. దక్షిణ అరేబియన్ వర్తకులు ఎడారి గుండా ఉత్తరానికి అంటే ఈజిప్టు, సిరియా వంటి ప్రాంతాలకు అత్తరును రవాణా చేయడానికి ఒంటెలను ఉపయోగించేవారని, ఆ విధంగా అక్కడి ప్రజలకు ఒంటెలను పరిచయం చేసేవారని కొంతమంది పండితులు నమ్ముతున్నారు. . సర్వ యోగ వినిసృతః --- అన్ని సంగములకు, బంధములకు, విషయ వాసనలకు అతీతుడు; ఎన్నో విధములైన (జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి వంటి) యోగములద్వారా సులభముగా పందనగువాడు. దట్టమైన అరణ్యాలతో, విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్ళతో, మాడ్చేసే ఎండ కాసే. howling definition: 1. : a dry region because of little rainfall that, నేను చివరి చలికాలంలో థార్ ఎడారిని సందర్శించాను. To leave (anything that depends on one's presence to survive, exist, or succeed), especially when contrary to a promise or obligation; to abandon; to forsake. desert pronunciation. The wild beast of the field will glorify me, the jackals and the ostriches; because, water even in the wilderness, rivers in the. barren area of land where little precipitation occurs, (usually in plural) That which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward. ఎర్ర ఎడారితో చుట్టుముట్టిన ఆలిస్ స్ప్రింగ్స్ (స్థానికులంతా “ది ఆలిస్” అని పిలుస్తారు.) . Another meaning associated with a coyote is cleverness. Arabic words for desert include صحراء, هجر, صحراوي, أهمل, قفر, بيداء, جدارة, قاحل, فر من الجندية and مجدب. Next Next post: Embellish Meaning in Telugu. Pronunciation of Desert. , they received manna, a miraculous food, from Jehovah. That which is deserved or merited; a just punishment or reward. He is blue. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యమందుండగా, వారు అద్భుతకరమైన ఆహారమగు మన్నాను యెహోవా నుండి పొందారు. of the mountains of Judah is the Wilderness of Judah, also called Jeshimon, meaning “. , మంచును కప్పుకున్న పర్వతాలతో ఈ మనోహరమైన దేశం తనను తాను సింగారించుకుంది. క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాలు వ్రాయడం ముగిసి చాలాకాలం గడవక ముందే, అన్య దేవుళ్ళ ఆలయాలు నిర్జనమైపోయి, బలి ఇవ్వబడే జంతువుల ఆహార అమ్మకాలు విపరీతంగా పడిపోయాయని బేతనియ గవర్నరైన ప్లైనీ ది యంగర్ నివేదించాడు. Home / Uncategorised / desert meaning in english. (usually plural) a person's deservingness of or entitlement to reward or punishment, desert (a cause, a country or an army), often in order to join the opposing cause, country, or army; "If soldiers deserted Hitler's army, they were shot", leave behind; "the students deserted the campus after the end of exam period", leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch; "The mother deserted her children". To leave one's duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Learn more. ఇంకా లోనికి వెళ్తే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే కొన్నిసార్లు మనుష్యులను చంపేసిన వేడిగల. The word 'puli' is derives from 'pulupu' which means sourness and 'hora' which is derived from 'origamu' which indeed means food or meals in telugu language. Leave someone who needs or counts on you. (of a dog or wolf) making a loud, sad…. desert = ఎడారి Pronunciation = desert Pronunciation in Telugu = డెసర్ట్ desert in Telugu: ఎడారి Part of speech: Noun Definition in English: a dry region because of little rainfall that it supports only sparse and widely spaced vegetation or no vegetation at all MANTRA PUSHPAM MEANING IN TELUGU PDF - Web Url: Documents Similar To Mantra Pushpam Telugu Large. ఆ వ్యాపారం సా. Unknown : మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య. Eḍāri. Video shows what desert means. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Ramayanam in Telugu.Easy to Read Ramayanam in Telugu. To leave (anything that depends on one's presence to survive, exist, or succeed), especially when contrary to a promise or obligation; to abandon; to forsake. Cleverness. (యోవేలు 2:2, 25; అపొ. He came to find him in a wilderness land, and in an empty, howling, అరణ్యప్రదేశములోను భీకరధ్వనిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని, know that some seals can thrive in a temperate climate, basking on the sand of. English. desert definition: 1. an area, often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many plants…. Small flocks of mountain goats that live in the nearby Judean. Some soldiers were heard to say that they viewed the Kingdom Hall relief center as an oasis in the, “because,” as they said, “you people don’t carry guns.”. Meaning of 'dessert' భోజనం తర్వాత వడ్డించే తీపి పదార్థాలు; భోజనం తర్వాత ఇచ్చే పండ్లు తదితరాలు; Synonyms. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. If I succeed, you shall find there according to your, : encouragement, consolation, fear, charm—all you demand—and, perhaps, also that glimpse of truth for which you have forgotten to ask.". So according to Monier-Williams: a is a prefix having a negative or privative or contrary sense. This page also provides synonyms and grammar usage of … It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Prof. R. Jayaraman (VU2JN) A Personal blog on Academic career in Civil Engineering, Amateur Radio hobby, and other interests Menu Skip to content Find more Arabic words at wordhippo.com! Here's a list of translations. Desert in Images. Godforsaken, Waste, Wild, Abandon, Forsake, Desolate, Defect. I have formed for myself, that they should recount the praise of me.” —Isaiah 43:18-21. Learn more. నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టించుచున్నాను. శాన్ఫ్రాన్సిస్కో పర్వతశ్రేణి కొనకు చేరుకున్నట్లైతే, మీరు మొదటిగా పర్యావరణశాస్త్ర సంఘంలో మిళితమైన. Find … Hence if this parivaham vayu air is discovered and allow it to circulate in the body prana will not desert us and death is averted. Meaning of 'desert' మెచ్చుకోదగిన లేక శిక్షించదగిన చర్య; ఇసుక మైదానము; Synonyms. Joshua, and He will not forsake us if we trust in Him. Any barren place or situation. waste; desolate; empty; wild; abandon; forsake; leave; quit; … Southern Utah Fly Fishing. portability definition: 1. the quality of being light and small enough to be easily carried or moved: 2. the quality of…. ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది. 6 If we love Jehovah and loyally stick with his people, we can draw comfort from the statement at 1 Samuel 12:22: “Jehovah will not, his people for the sake of his great name.”. Telugu Meaning of Desert - desert Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Desert Synonyms. ఎడారి. , where human lives are sometimes lost when proper precautions are not taken. Learn more. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Home; Where to Fish; Creeks, Rivers & Streams; Lakes & Reservoirs; Fishing Near Parks desert meaning in english. ప్రాంతంలో జీవించే కొండ మేకలు చిన్న చిన్న మందలుగా ఎన్గెదీ జలాశయం వద్దకు క్రమంగా వస్తూంటాయి. Learn more. Desert Definitions and meaning in English. To leave one's duty or post, especially to leave a military or naval unit without permission. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. that which is considered to be deserved or merited; a just punishment or reward. Best Fishing Near St. George, UT. to Telugu Information and translations of coyote in the most comprehensive … ప్రాంతాలగు మాలి, బుర్కీనా ఫాసో, ఆలాగే మైక్రొనేసియా దీవుల వరకు, pace on a journey of 1,500 miles [2,400 km], much of it through the burning, ఇప్పుడామె ఒంటె వేగంతో, 2,400 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది అందులోనూ చాలాభాగం నిప్పులు చెరిగేలా ఉన్న. రాజ్యమందిర సహాయ కేంద్రాలు ఎడారిలో నీటిబుగ్గల్లా ఉన్నాయని కొందరు సైనికులు అంటున్నట్లు వినిపించింది “ఎందుకంటే, వీరు తుపాకులు పట్టుకోరు” అని వారన్నారు. LOOP meaning in telugu, LOOP Demonology list with over 569 demon names and meanings for demons, devils, & evil spirits with descriptions, images, and demon name meanings. See more. A small dry fruit, spore, or other propagative plant part. Isuka maidānamu desert. Telugu Meaning of Muster or Meaning of Muster in Telugu. Found 3 sentences matching phrase "cactus".Found in 2 ms. If you start from the base of the mountains at the Coconino Plateau and climb up to the summit of, Francisco Peaks, you will first observe an ecological community that includes lizards and cacti in, కోకోనినో ప్లాటోనుండి పర్వతాల పునాది ప్రాంతమునుండి. నమ్మకమైన నిశాచర వికృతజీవుల్ని జ్ఞప్తికి తెస్తాయి. Cookies help us deliver our services. నదులు కలుగజేయుచున్నాను, అడవి జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును.
desert meaning in telugu 2021